Koop Schiphorst Haalweide overleden

Wij hebben vernomen dat is overleden

Koop Schiphorst Haalweide

Zijn voorvader was in 1828 de stichter
van de Wieker Meule, betrokkenheid
van Koop bij de Wieker Meule was groot.

Mede dankzij zijn ruimhartige ondersteuning
kunnen wij de molen in stand houden.
Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
Molenaars en Bestuur