Werking

Aan de hand van deze video willen we u uitleggen hoe een molen werkt.

Eerst moeten we ervoor zorgen dat de wind loodrecht op de wieken is gericht. Dit kunnen we doen door de kap te draaien. Het draaien van de kap wordt kruien genoemd en kan worden uitgevoerd met het kruirad. Vervolgens gaan we de zeilen voorleggen, zodat de molen extra wind vangt.

Draaiende molen
meule1Door de kromming in de wieken zal de molen gaan draaien. Deze kromming wordt “zeeg” genoemd.

Bovenwiel – bonkelaar
meule2De wieken zijn bevestigd aan de bovenas. Aan de bovenas is het bovenwiel bevestigd, die de bonkelaar aandrijft.

Spoorwiel drijft steenspil aan
meule3
De bonkelaar zit bovenaan de koningsspil. Aan de onderkant van het koningsspil is het spoorwiel bevestigd, die de steenspil aandrijft.