Donateurs

Word donateur van de stichting ‘De Wieker Meule’.

U kunt een steentje bijdragen aan het instandhouden van ‘De Wieker Meule’. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Met uw bijdrage stelt u het stichtingsbestuur in staat om goed onderhoud te plegen, waardoor dure restauraties in de toekomst kunnen worden vermeden.

U kunt onze stichting steunen door:

1) vers gemalen meel te kopen.

2) een vrijwillige bijdrage in ‘de pulle’ bij de uitgang te doneren.

3) een éénmalige bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL41 RABO 0333113128

4) donateur te worden voor een ‘X’-bedrag per jaar.

Als u donateur wilt worden van de stichting ‘De Wieker Meule’, dan kunt u een E-mail sturen naar info@dewiekermeule.nl

Wij zijn u ontzettend dankbaar voor uw steun !!